Åpenhetsrapport for 2023 – Hansen Sveis og Montering AS

Vi i Hansen Sveis og Montering AS er forpliktet til å operere i full overensstemmelse med Åpenhetsloven, med en aktiv rolle i å utføre nødvendige aktsomhetsvurderinger i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom hele vår verdikjede. Denne rapporten har som mål å oppfylle kravene som er angitt i Åpenhetsloven § 5.

1. Organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner

Hansen Sveis og Montering AS er et selskap som spesialiserer seg på sveising og monteringstjenester. Vi har etablert retningslinjer og rutiner som tar sikte på å hindre potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Disse retningslinjene er integrert i vår virksomhetsstruktur og er kjent for alle våre ansatte. Vi prioriterer at alle aktiviteter i vår verdikjede skal være i samsvar med internasjonale standarder og nasjonale reguleringer på dette området.

2. Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko

Vi er kontinuerlig engasjert i å identifisere og avdekke eventuelle negative konsekvenser som kan oppstå i vår virksomhet og verdikjede. Vi er oppmerksomme på vesentlige risikofaktorer og arbeider aktivt for å begrense disse gjennom våre interne og eksterne tiltak. Til dags dato har vi ikke oppdaget noen betydelige negative konsekvenser relatert til menneskerettigheter og arbeidsforhold, men vi opprettholder en høy beredskap og vil fortsette vårt engasjement for aktsomhetsvurderinger.

3. Tiltak og resultater

Vi har implementert ulike tiltak for å avdekke negative konsekvenser og redusere risikoen knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette inkluderer grundig leverandørstyring og -evaluering, regelmessig opplæring og bevisstgjøring av våre ansatte, samt etablering av kanaler for å rapportere eventuelle brudd eller bekymringer. Gjennom disse tiltakene søker vi kontinuerlig å forbedre våre arbeidsmetoder og oppnå positive resultater som bidrar til etisk drift og bærekraft i vår virksomhet.

Vi oppfordrer alle interessenter til å ta kontakt med oss på post@hansen-sveis.no dersom de har spørsmål, innspill eller bekymringer angående vår innsats for å etterleve Åpenhetsloven og sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og verdikjede. Vi verdsetter all tilbakemelding og er forpliktet til å håndtere eventuelle henvendelser på en åpen og ansvarlig måte.

Denne redegjørelsen vil bli oppdatert og offentliggjort innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den er signert i overensstemmelse med regnskapslovens § 3-5.

Hansen Sveis og Montering AS

Dato oppdatert: 16.06.2023